Czas zadbać o zabytki

Czas zadbać o zabytki

Przez setki lat budynki były oceniane przez pryzmat ich użyteczności. Dowolnie je przebudowywano i zmieniano, czasami bezceremonialnie burzono, by na ich miejsce postawić coś nowego. Nikt nie przejmował się tym, że są to ciekawe przykłady architektury i może warto je zachować dla przyszłych pokoleń. Po prostu ta sfera absolutnie nikogo nie interesowała. Dopiero około dwustu lat temu zaczęto się zastanawiać nad ocaleniem dorobku kulturalnego i doceniać dawne budowle architektoniczne. Znaleźli się ludzie, którzy stwierdzili, że może jednak warto zachować. Czasami chodziło nie tylko o zachowanie dawnych budowli, ale i odtworzenie tych, które zostały zniszczone. Niestety przy pierwszych zabiegach tego typu zdarzały się poważne błędy. Zazwyczaj nie było dokumentacji tych historycznych miejsc, ani źródeł, z których można byłoby dowiedzieć się jak dany zamek, pałac, mur obronny wyglądały. Ludzie więc odbudowywali takie miejsca na podstawie swoich wyobrażeń jak one powinny wyglądać. Nie zawsze to wychodziło na dobre odtwarzanym zabytkom.

Dodaj komentarz