Z czego składa się projekt budowlany?

Z czego składa się projekt budowlany?

By otrzymać pozwolenie na budowę, trzeba w odpowiednim urzędzie przedstawić kompletny projekt budowlany. Co powinno składać się na taki dokument? Oczywiście trzeba zawrzeć projekt architektoniczny domu wraz ze wszystkimi rysunkami, szablonami i obliczeniami. To jednak nie wszystko. Równie ważny jest plan zagospodarowania działki, na którym znajdzie się dom. Mowa tutaj o planie budowy szamba, studzienek, ujęć wody, kompostownika i wielu innych. Może być niezbędna decyzja geodety, który w profesjonalny sposób dokona pomiarów i stwierdzi poprawność projektu z obowiązującymi przepisami. Każdy z dokumentów musi zostać opatrzony podpisem i pieczątką wykwalifikowanego architekta i projektanta, który patronuje projekt. Oczywiście, dana osoba musi mieć niezbędne uprawnienia i wykupione przynależności do odpowiednich Izb Architektów i Inżynierów. Może się również zdarzyć konieczność dostarczenia planu zagospodarowania terenu. Jest on wymagany zawsze wtedy, gdy z budową trzeba wyjść poza granice własnej działki.

Dodaj komentarz