Zamki – budowle obronne

Zamki - budowle obronne

W średniowieczu podstawowymi budowlami obronnymi były zamki. Były one jednocześnie domami dla rycerzy, ich rodzin i służby. Rycerstwo w tym okresie zaczęło się bogacić. Stać ich więc było na naprawdę potężne i piękne zamki. Na początku miały one przede wszystkim funkcje obronne. Były umiejscawiane na terenie, gdzie mogły zdarzały się najazdy wrogich wojsk albo zwykłych oddziałów awanturniczych. Z biegiem czasu rycerstwo zaczęło dbać nie tylko o obronność danych terenów, ale także estetykę. Zadaniem zamku była samowystarczalność. Poza głównym zrębem budynku, potrzebne były również inne pomieszczenia, bez których twierdza nie mogła funkcjonować, takie jak spichlerze, zbrojownie, kuchnie zamkowe. Każdy takli zamek miał przynajmniej jedną wieżę. Chodziło tu nie tylko o prestiż, który też był ważny, ale o miejsce, skąd można było przez całą dobę obserwować to, co się dookoła działo. W razie oblężenia było to również miejsce, gdzie chronili się obrońcy zamku, kiedy już wszystko inne zostało zajęte. Tam gromadzono broń i zapasy żywnościowe, by przetrwać do odsieczy.

Dodaj komentarz